.


JUDr. Jana Kurková

notářka se sídlem v Praze u náměstí I.P. Pavlova

notářská kancelář přestěhovaná na novou adresu


Adresa notářské kanceláře: Lublaňská 689/40, Praha 2
dopravní spojení: metro C (I.P. Pavlova), tramvaj č. 1, 4, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 23 (I.P. Pavlova)

telefon: +420 222 743 840                 e-mail: notar@notarkurkova.cz
datová schránka: t52s4bd      www: www.notar-praha2.cz


Úřední hodiny
po až čt      8:30 - 12:00 a 12:30 - 16:00
8:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Jednání mimo úřední hodiny nebo mimo kancelář možné po předchozí telefonické dohodě.


Poskytujeme veškeré notářské služby


       • zakládání, změny, přeměny a fúze obchodních společností a družstev, společenství vlastníků jednotek,
         a dalších právnických osob (spolky, nadace, ústavy), jakož i přímé zápisy do veřejných rejstříků
       • převody nemovitostí
       • manželské a předmanželské smlouvy
       • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
       • zástavní smlouvy a zápisy do Rejstříku zástav
       • závěti a jiná pořízení pro případ smrti
       • osvědčování stavu věcí, skutkových dějů či prohlášení
       • ověření pravosti podpisů a shodu opisu listiny s originálem
       • výpisy z veřejných rejstříků (obchodního i živnostenského, katastru nemovitostí, i rejstříku trestů)
        i neveřejných seznamů a rejstříků

Řízení o pozůstalosti:


Jako soudní komisař je JUDr. Jana Kurková pověřována Okresním soudem Praha-západ úkony v řízení o pozůstalosti v rámci obvodu tohoto soudu po zůstavitelích, kteří zemřeli ve dnech 17. až 20. každého kalendářního měsíce roku.